komunikaty i oświadczenia 06.10.2015

Komunikat w sprawie wad montażu i malowania modeli z żółtymi czołami.

  Jak sami zauważyliśmy, oraz przekonali się już niektórzy z naszych klientów, pewna część egzemplarzy modeli z żółtymi czołami, posiada różne wady montażu czy malowania. Jest to dla nas niezwykle kłopotliwa sytuacja, jaka kategorycznie nie powinna mieć miejsca. W celu przyjrzeniu się temu problemowi w miejscu jego powstania, oraz w celu podjęcia kroków zmierzających do jego wyeliminowania w kolejnych modelach, szef naszej firmy Schlesienmodelle – Robert Reschka, osobiście odbył podróż do fabryki. Mamy nadzieję, że działania wykonane na miejscu, przyczynią się do poprawy tego problemu.

Movie Get Out (2017)