komunikaty i oświadczenia 10.03.2012

Komunikat w sprawie delikatności modelu.

  Chociaż nasze modele są wyrobami seryjnymi, to ale naszym celem było stworzenie miniatur tak zdetalizowanych jak to tylko możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny. Dzięki temu, model swoją szczegółowością i mnogością detali nie odbiega znacznie wyglądem od miniatur ręcznie wykonywanych z blaszek fototrawionych w manufakturach. Jednakże ta mnogość detali powoduje, iż z modelem należy obchodzić się delikatnie, tak jak to się robi ze wspomnianymi modelami producentów małoseryjnych. Nie da się bowiem pogodzić detalu z odpornością na uszkodzenia.
  Dlatego też prosimy o ostrożne obchodzenie się z naszymi modelami, począwszy od ich wyciągania z pudełka – stopniowo obie strony jednocześnie do góry ciągnąc za folijkę, poprzez przenoszenie – trzymając za ściany boczne a nie podwozie by nie ułamać jego wyposażenia, po zabawę na makiecie – gdzie trzeba uważać by jakieś przedmioty przy torach nie zahaczyły o model. Na rynku jest wiele modeli uproszczonych, gdzie wiele szczegółów jest pominiętych. Mnogość detali jest cechą wyróżniającą nasz model spośród innych produkowanych seryjnie. Odpowiednie obchodzenie się z nim pozwoli czerpać radość z zabawy, a nawet samego patrzenia na niego. 🙂