elektronika

Czemu chcąc ten model sterować cyfrowo muszę kupić dedykowany dekoder ESU, a nie dowolny?

  Kwestię tę wyjaśniliśmy szczegółowo w naszym komunikacie „Komunikat w sprawie dekoderów dedykowanych do naszych modeli” z dnia 10.03.2015 r., na stronie komunikaty i oświadczenia.
 

Czy model jest dwusystemowy, jak deklarowano na początku?

  Tak. Fabrycznie model jest przystosowany do najbardziej popularnego w naszym kraju systemu dwuprzewodowego prądu stałego. Jednakże model można przystosować także do systemu trójprzewodowego prądu zmiennego. Aby to osiągnąć, należy zrobić trzy rzeczy:
1. Zainstalować pod jednym z wózków płozę (odbierak prądu, zwany „butem”) do odbioru prądu z punktów kontaktowych znajdujących się na podkładach torowiska. Dedykowaną do tego modelu płozę wkrótce będzie można nabyć w naszym sklepie internetowym ModelCenter.pl. Jeden z wózków jest przystosowany do zainstalowania takiej płozy. Uwaga: wózek ten posiada otwór, przez który widać koło zębate przekładni. Jeśli osobie wykorzystującej model w systemie dwuprzewodowym otwór ten przeszkadza, może zastąpić imitację wózka tą dołączoną do modelu, bez otworu.
2. Zainstalować dekoder cyfrowy przystosowany do pracy w systemie trójprzewodowym. Dedykowane do naszych modeli dekodery ESU LokPilot V4.0 i ESU LokSound V4.0 są do tego przystosowane, a jednocześnie są już w pełni skonfigurowane, dzięki czemu od razu uzyskuje się mnogość funkcji świetlnych, zaś przy wykorzystaniu dekodera dźwiękowego także i dźwiękowych.
3. Należy dokonać niewielkich zmian w połączeniach na płytce elektronicznej modelu. Wkrótce na łamach tej strony przestawimy dokładnie co należy zrobić.

 

Czy do modelu jest dołączona płoza/odbierak systemu trójprzewodowego prądu zmiennego, czy należy ją dokupić?

  Płoza nie jest dołączona do modelu, należy ją dokupić osobno. Dedykowaną do tego modelu płozę wkrótce będzie można nabyć w naszym sklepie internetowym ModelCenter.pl.

 

Jaki rodzaj płozy/odbieraka prądu należy zastosować przy używaniu modelu w systemie trójprzewodowym prądu zmiennego?

  Odpowiedni rodzaj płozy wkrótce będzie można nabyć w naszym sklepie internetowym ModelCenter.pl. Płozy innych producentów prawdopodobnie nie będą pasowały.

 

Czy planowane jest przejście na dekodery ESU z obsługą M4?

  Dekodery ESU dedykowane do naszych modeli już posiadają obsługę M4.

 

Czy zarówno w systemie analogowym jak i cyfrowym można wyłączyć tylne czerwone światła?

  W systemie analogowym tylne czerwone światła stale się świecą, wraz ze światłami czołowymi białymi. W systemie cyfrowym tylne czerwone światła domyślnie są wyłączone i można je dodatkowo włączyć przyciskając na manipulatorze odpowiedni przycisk funkcyjny.

 

Czy podświetlenie pulpitu w kabinie jest zainstalowane, czy też należy samemu podłączyć?

  Nie, nie jest ono zainstalowane. Należy wykonać to we własnym zakresie. W celu jego podłączenia, można wykorzystać jeden z wolnych przewodów znajdujących się wewnątrz modelu. Uwaga: należy także wykonać we własnym zakresie pulpit z polami podświetlanymi od dołu. Ten fabrycznie montowany nie jest do tego przystosowany. Te rzeczy nie zostały wykonane fabrycznie, gdyż podwyższyłyby cenę modelu. Tego typu rzeczy, podobnie jak opuszczane odbieraki, czy też iskrzenie odbieraków pozostawiamy do montażu modelarzom. Większości klientów takie „smaczki” nie są potrzebne, zaś znacznie podnoszą koszt wyprodukowania modelu.

 

Czy „wbudowany głośnik” oznacza, że wystarczy podpiąć dedykowany dekoder ESU, nic nie trzeba lutować i uzyska się w ten sposób dźwięki w modelu?

  Tak, model już jest wyposażony w głośnik, a po wpięciu dedykowanego dekodera ESU (dźwiękowego), zostaje on połączony z głośnikiem za pośrednictwem gniazda dekodera. A zatem nie ma potrzeby by coś lutować. Dedykowany dekoder jest już także zaprogramowany, dzięki czemu od razu po wpięciu go do modelu jest gotowy do pracy.

 

Czy dekoder jazdy (nie dźwiękowy) posiada fabrycznie kable i wtyk podłączeniowy?

  Modele posiadają złącze dekodera cyfrowego 21-pinowe według normy NEM 660, czyli 21MTC. Dekodery pasujące do tego typu złącza nie posiadają wtyku podłączeniowego na przewodach, tylko jest ono zamocowane bezpośrednio na płytce dekodera.
dekoder
A zatem dekoder nasuwa się na piny złącza znajdujące się na płytce elektronicznej modelu. Takie rozwiązanie jest prostsze, gdyż eliminuje plączące się przewody. Oczywiście dotyczy to zarówno dekoderów jazdy, jak i jazdy i dźwięku.

 

Czy przewidziane jest, aby fabrycznie przystosować modele do samodzielnego montażu modułu podtrzymującego zasilanie, wzorem montażu dekodera? Czy taki moduł mógłby być dostępny jako akcesoria dodatkowe do dokupienia?

  Modele nie są przystosowane do montażu modułu podtrzymującego napięcie, gdyż dekodery ESU dedykowane do naszych modeli są do tego przystosowane. W tym celu należy się zaopatrzyć w dowolnym sklepie w artykuł ESU o numerze katalogowym 54670 (Power pack). Prosimy zapoznać się z dokumentacją dekoderów firmy ESU, w celu dowiedzenia się szczegółów dotyczących montażu tego modułu.